6 muhalefet partisi lideri 4’üncü kez bir araya geldi

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

En son 24 Nisan’da bir araya gelen 6’lı ittifakın liderleri, bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen çalışma yemeğinde 4’üncü kez yuvarlak masa etrafında buluştu. Liderler, Gelecek Partisi’nin Genel Merkezi’ne saat 19.00’dan sonra sırayla geldi. Davutoğlu, konuklarını parti genel merkezi önünde karşıladı. 6 liderin 19.30’dabaşlayan toplantı sona erdi.

ORTAK AÇIKLAMA

GelecekPartisiGenel Merkezi’ndedüzenlenen çalışma yemeğindebir araya gelen 6muhalefet partisilideri 7,5saat süren toplantının ardından ortak açıklama yaptı. Açıklamada, “Altı siyasi parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız” denildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşeker, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babaca, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ev sahipliğinde dördüncü kez bir araya geldi. Parti genel merkezine sırasıyla gelen liderler, kapıda Ahmet Davutoğlu tarafından karşılandı.6 liderin 19.30’dabaşlayan toplantısı basına kapalı olarak sürdü. 7,5saat süren toplantının ardından altı liderden ortak yazılı açıklama geldi.

‘SEÇİMLERİN ADİL VE ŞEFFAF OLMASI İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAĞIZ’

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vurgusu yapılan açıklamada, “İstanbulun fethinin 569’uncuyıldönümünde gerçekleştirdiğimiz bu toplantı vesilesi ile Fatih Sultan Mehmet Hanı minnetle anıyor, bu topraklar için canlarını feda eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz.Bu toplantımızda işbirliğimizin ve ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş hedefimizin hayata geçirilmesi amacıyla oluşturulmasına karar verdiğimiz dört komisyonun çalışmaları gözden geçirilmiş, bu çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesi konusunda mutabık kalınmıştır.Bugün açıkladığımız ‘Temel İlkeler ve Hedefler’metniyle, geçiş süreci ve ülke yönetimi konusunda bundan sonraki ortak çalışmalarımıza referans kaynağı olacak bir tutum belgesi ortaya koymuş bulunuyoruz. Bu referans metin aynı zamanda milletimize ve partilerimizin tabanlarına ortak bir taahhüt niteliği taşımaktadır. ‘Seçim Güvenliği Komisyonu’seçim öncesi, seçim dönemi, seçim günü ve seçim sonrası olmak üzere dört aşamada yapılacak ortak çalışmaları ele almış ve atılacak adımları planlama aşamasına geçmiştir. Bu çerçevede, şu temel hususu kamuoyumuza duyurmak isteriz: Altı siyasi parti olarak yol haritamızda belirlediğimiz şekilde, seçim sonuçları YSK tarafından ilan edilip kesinleşene kadar ortak çalışmaya ve işbirliğine devam edeceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, bir tek oylarının dahi zayi olmaması için gece gündüz çalışacak, seçimlerin adil, serbest, şeffaf ve güvenlik içinde gerçekleşmesi için her türlü tedbiri alacağız. Komisyonumuzun bu konuda yaptığı çalışmaların geldiği aşama, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşılacaktır’ ifadeleri kaydedildi.

‘EKONOMİK VE SOSYAL KONSEYİYAPILANDIRILACAK’

Açıklamada, Merkez Bankası’nın bağımsızlığının teminat altına alınması ile Ekonomik ve Sosyal Konseyi’ninyeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik çalışmaların çerçevesinin oluşturulduğu aktarılarak, “‘Kurumsal Reformlar Komisyonu’Kamu Maliyesindeki gerçek durumun ve geleceğe yönelik yükümlülüklerin tesbitinin yanı sıra Stratejik Planlama Teşkilatı’nın kurulması, TCMB’nin kurumsal yapısının güçlendirilmesi ve bağımsızlığının teminat altına alınması ve Ekonomik ve Sosyal Konseyi’nin yeniden yapılandırılarak işlevsel hale getirilmesine yönelik ilkesel ve yapısal reformların çerçevesini oluşturmuş bulunmaktadır. Komisyonumuz bu kurumlardaki tahribatı tespit ve bu tahribatın giderilmesi için atılacak kurumsal reform adımları için geliştirdiği somut önerileri 13 Haziran 2022 Pazartesi günü kamuoyumuzla paylaşacaktır. ‘Anayasal ve Yasal Reformlar Komisyonu’nun Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş sürecinde gerekli görülen anayasal ve yasal reformlarla ilgili çalışmaları çerçevesinde Anayasa’nın yasamaya ilişkin 75’inci ile 91’inci maddeleri arasında yapılacak değişiklikler değerlendirilmiştir. Komisyonumuz çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürecek, anayasal düzenleme konusundaki hazırlıklarını önümüzdeki toplantıya kadar tamamlayacaktır” denildi.

‘HAYAT PAHALILIĞI SOSYAL İSTİKRARI BOZACAK DÜZEYE ULAŞMIŞTIR’

Komisyon çalışmalarını değerlendirmenin yanısıra gündemdeki siyasi ve ekonomik konuların da ele alındığı belirtilen toplantıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ekonominin en önemli unsurlarından olan fiyat istikrarı; iktidarın akıldan, bilimden ve rasyonaliteden uzak tezleri nedeniyle maalesef ağır bir tahribat almıştır. Ülkemiz dünya enflasyon sıralamasında 6’ncı sıraya yükselmiş, oluşan hayat pahalılığı sosyal istikrarı bozacak düzeye ulaşmıştır. Kur Korumalı Mevduat (KKM) Sistemi ile 85 milyon vatandaşın kamuya emaneti olan kaynaklar, ülkemizin az sayıdaki varlıklı insanına adaletsiz bir servet transferi şeklinde aktarılmaya başlanmıştır. İktidar acilen KKM uygulamasına son vermeli, para politikasını normalleştirmelidir.Son dönemde bir taraftan provokatif açıklamalarla diğer taraftan yanlış uygulamalarla tırmanan göçmenler sorunu da kapsamlı şekilde ele alınmıştır. Kapsamlı bir ‘Göç Politikası’geliştirilmesi için partilerimiz arasındaki istişarelerin derinleştirilmesi amacıyla bir komisyon kurulması hususunda mutabakata varılmıştır.Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği gerilimli konjonktürde gündeme gelen NATO’nun genişlemesi konusu da ülkemizin stratejik çıkarlarının gerektirdiği çok boyutlu dış politika perspektifinden ele alınmıştır. Türkiye’nin terörle mücadele bağlamında ortak tavır ve işbirliği konusundaki haklı talepleri sadece NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya için değil halihazırda üye olan bütün NATO üyeleri ve esasen bütün BM üyeleri için de geçerlidir. Bir taraftan bu konuda haklı taleplerimiz dile getirilirken diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege’deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye’nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır.”

Ortak açıklamada muhtemel sınır ötesi operasyon konusunun da görüşüldüğü belirtilerek, “Son MGK toplantısı sonrasında gündeme gelen muhtemel sınır ötesi operasyon konusu da toplantımızda değerlendirilmiştir. Terörle mücadele ve sınır güvenliği konusunda gerekli tedbirlerin alınması ülkemizin hakkı, iktidarın ise sorumluluğudur. Ancak milli güvenliği ilgilendiren konular olağanüstü bir sürece girildiği intibası verilerek önümüzdeki seçim sürecini de etkileyecek şekilde iç siyasette malzeme olarak kullanılmasına karşı ortak bir tavır geliştirme konusunda da kararlıyız. İlgili devlet kurumlarının, muhalefet partilerini olası operasyonun gerekçeleri, süresi, kapsamı ve hedefleri konusunda bilgilendirmeleri şarttır.Son olarak, çok zor şartlar altında hayat mücadelesi veren milletimize ortak mesajımız şudur: Her gün derinleşen sorunlara son verme hedef ve iradesiyle bir araya gelen liderler olarak, iktidarın gündem mühendisliklerini boşa çıkararak ülkemizi bu darboğazdan kurtaracak, milletimizi hak ettiği demokratik ve müreffeh Türkiye hedefine ulaştıracağız.” denildi.

‘CUMHURİYETİMİZİ İKİNCİ YÜZYILINATAŞIYACAĞIZ’

Türkiye’yi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak gördükleri ifade edilen ortak açıklamada,’Temel İlkeler ve Hedefler’ de anlatıldı. Açıklamada “Yüzyıl önce mazlum milletlere örnek olmuş bir zaferle kurulan Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak hedefiyle önkoşulsuz olarak bir araya geldik. Ülkemizi insan hakları temelinde ve gerçek manada demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti kılmayı kaçınılmaz bir sorumluluk olarak görüyoruz.Kendi parti programlarımızdan ve söylem ve hedeflerimizden vazgeçmeksizin, karşılıklı güven ve saygıya dayalı fedakarlıklarda bulunarak Cumhuriyetimizi ikinci yüzyılına taşıyacağız” ifadeleri kaydedildi.

Başlattıkları işbirliği sürecini sürdüreceklerini ifade eden altı parti genel başkanı, açıkladıkları ‘Kuvvetler Ayrılığı İlkesine Dayalı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem, Özgürlükçü Kamu Düzeni, Her Tür Ayrımcılığa Son Verecek Çoğulcu, Katılımcı ve Özgürlükçü Demokrasi,Düşünce, İfade ve Basın Özgürlüğü, Din ve Vicdan Özgürlüğü, Toplumsal Barış ve Tarafsız/Bağımsız Yargı Önünde Hesap Verilirlik, Sosyal Devlet ve Gelir Adaleti, Üretim ve İstihdam Odaklı Ekonomi, Siyasi Etik Reformu, Etkin ve İtibarlı Dış Politika’ ilkelerine de sadık kalacaklarını vurguladı.

nakitbahisikimisli