‘Arkeolojik sit kısım ayrı parselle ayrıldı’

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

EKONOMİ SERVİSİ – Son dönemde basında yer alan bazı haberler üzerine, Cengiz İnşaat’tan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu arazinin 1990’lardan itibaren imar planlarında turizm alanı olarak belirlendiği, Hazine’ye ait olan bu arazinin 1 Haziran 2010’da özelleştirme kapsamına alındığı, ihalede 277 milyon lira (o dönemki kur ile 152 milyon dolar) teklif veren Bodrumbir Turizm Yatırım’a satıldığı, daha sonra bu şirketin Cengiz İnşaat tarafından devralındığı, arazinin mülkiyetinin bu şekilde Cengiz İnşaat’a intikal ettiği anlatıldı.

Bu konu hakkında Danıştay’da devam eden herhangi bir davanın bulunmadığı vurgulanan açıklamada, “Özelleştirme ihalesinin iptaline ilişkin olarak taşınmazın alıcıya devrinden çok sonra verilmiş olan Danıştay kararı, hukuken şirketimizin parseldeki mülkiyet hakkını etkilememektedir” denildi.

Açıklamada, Cengiz İnşaat araziyi devraldıktan sonra 2013 yılında, burada 157 ayrı noktada sondaj yapıldığı, sonuçta Bodrum Kaymakamlığı Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanmadığının belirtildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Arazideki 1. derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli olan kısım ayrı bir parsel olarak tapuya tescil edilmiştir. Kanun gereği bu 1. derece arkeolojik sit alanında herhangi bir yapılaşma zaten mümkün değildir. Bu sit alanı şirketimizce aynı şekilde korunacaktır.”

Sosyal medyada yer alan ve ormanlık olarak görünen Cennet Koyu fotoğrafının, Cengiz İnşaat’ın parseline ait olmadığı vurgulanan açıklama şöyle devam etti:

“Şirketimizin parseli taşlık arazidir ve bu nedenle parselde gerçekleşecek projede herhangi bir ağaç kesimi söz konusu değildir. Sit statülerine ve imar planına uygun olarak gerçekleştirilecek bu proje kapsamında parsele 50 bin adet ağaç dikilecektir. Parselde gerçekleştirilecek projede, yürürlükte bulunan imar planı hükümlerine, ilgili resmi kurum kararlarına, sit mevzuatı ile ilgili diğer mevzuata uygun davranılacak olup şirketimiz, kamuoyunu her aşamada bilgilendirecektir.”

Diğer Güncel Haberleri İçin TIKLA