Asgari Ücret 2022: Brüt ve Net Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Geçmiş Yıllara Ait Asgari Ücret Tablosu

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 2022 yılında yüzde 50.54 zamlanmıştır. Minimum ücret olarak geçen asgari ücret, işverenlerin personellerine verebileceği en düşük ödemedir. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret çalıştığı işkolu hangisi olursa olsun bir işçiye asgari ücretten verilememesi anlamına gelir.

Brüt ve Net Asgari Ücret 2022

 • Brüt asgari ücret: 5.004 TL
 • Net asgari ücret: 4.253 TL
 • Asgari ücretin işverene maliyeti: 5.879 TL

2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

2022 yılında Asgari ücrete yüzde 50,54 oranında zam yapıldı. Asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Asgari ücretin işverene maliyeti ise 5 bin 879 TL olarak açıklandı. AGİ 2022 yılında bekar biri için 402 TL oldu. Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz biri için AGİ 481,5 TL, evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu biri için AGİ 543 TL oldu.

2022 yılından itibaren asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisi kaldırıldı. Bu iki verginin kaldırılmasıyla işveren kesimi 450 TL’lik ilave yükten kurtarılmış oldu.

Geçmiş Yıllara Ait Asgari Ücret Oranları

Yıl Brüt Asgari ÜcretNet Asgari Ücret

 • 2015 1.273,50 TL 949 TL
 • 2016 1.647,00 TL 1.300 TL
 • 2017 1.777,50 TL 1.404 TL
 • 2018 2.029,50 TL 1.603 TL
 • 2019 2.558,40 TL 2.020 TL
 • 2020 2.943 TL 2.324 TL
 • 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL
 • 2022 5.004 TL 4.253 TL

Asgari Ücretin Saatlik Karşılığı

Yıl Brüt Ücret

 • 2022 22.24
 • 2021 15,90
 • 2020 13.08
 • 2019 11.37
 • 2018 9.02
 • 2017 7.90
 • 2016 7.32

Asgari Ücret Günlük Kazanç

2022 yılıasgari ücretin günlük tutarı 166,80 TL olmuştur.


Asgari Ücretin Net Hesabı ve İşverene Maliyeti

Asgari ücretin netinin hesabı (TL / Ay)

Asgari Ücret: 5.004,00

SGK Primi% 14: 700,56

İşsizlik Sig. Primi % 1: 50,04

Kesintiler Toplamı: 750,60

Net Asgari Ücret: 4.253,4

İşverene maliyeti (TL / Ay)

Asgari ücret: 5.004,00

SGK Primi% 15.5 (İşveren Payı) (*): 775,62

İşveren İşsizlik Sigorta Primi % 2: 100,08

İşverene Toplam Maliyet: 5.879,70

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücrete yönelik temel esaslar01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlananAsgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 • Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
 • Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu
 • Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

Asgari Ücreti Kim Belirler?

Asgari ücret,Asgari Ücret Komisyonutarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler.Asgari Ücret Komisyonu,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
 • Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
 • Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
 • Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyonun ne zaman toplanacağına dair net bir tarih bulunmamaktadır. Bakanlığın çağrısı ile, komisyon en az on üyenin katılımı ile toplanır. Oylamalar çoğunluk esasına göre yapılır. İki farklı seçeneğe eşit sayıda oy verilmesi halinde komisyon başkanının oy verdiği seçenek kabul edilir.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Ancak bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur.

Diğer Güncel Haberleri İçin TIKLA

nakitbahisikimisli