Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Brüt ve Net Asgari Ücret Ne Kadar Oldu? Geçmiş Yıllara Ait Asgari Ücret Tablosu

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

Minimum ücret olarak geçen asgari ücret, işverenlerin personellerine verebileceği en düşük ödemedir. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren asgari ücret çalıştığı işkolu hangisi olursa olsun bir işçiye asgari ücretten verilememesi anlamına gelir.

Asgari Ücret 2022

Her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret 2022 Ocak tarihinde yapılan yüzde 50 zam ile 4 bin 253 lira olmuştu.1 Haziran itibariyle asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret tutarı 5.500 lira olarak belirlendi.

Net ve Brüt Asgari Ücret 2022

 • Brüt asgari ücret: 6.471 TL
 • Net asgari ücret: 5.500 TL
 • Asgari ücretin işverene maliyeti: 7.600,43 TL

2022 Yılında Asgari Ücret Ne Kadar Oldu?

1 Haziran itibariyle asgari ücrete yüzde 30 ara zam yapıldı. Yeni asgari ücret tutarı 5.500 lira olarak belirlendi.

Geçmiş Yıllara Ait Asgari Ücret Oranları

Yıl Brüt Asgari ÜcretNet Asgari Ücret

 • 2015 1.273,50 TL 949 TL
 • 2016 1.647,00 TL 1.300 TL
 • 2017 1.777,50 TL 1.404 TL
 • 2018 2.029,50 TL 1.603 TL
 • 2019 2.558,40 TL 2.020 TL
 • 2020 2.943 TL 2.324 TL
 • 2021 3.577,50 TL 2.825,90 TL
 • 2022 6.471 TL 5.500TL

Asgari Ücret Nasıl Belirlenir?

Asgari ücrete yönelik temel esaslar01.08.2004 tarihli ve 25540 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlananAsgari Ücret Yönetmeliği’nde tanımlanmıştır. Bu yönetmelikte;

 • Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 • Ücretin Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar
 • Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu
 • Ücretin Yürürlüğü, İşverenin Sorumluluğu, İşçi ve İşveren Temsilcilerinde Aranan Nitelikler

başlıkları ile asgari ücrete dair tüm detaylara yer verilmiştir.

Asgari Ücreti Kim Belirler?

Asgari ücret,Asgari Ücret Komisyonutarafından belirlenir. Komisyon her yıl toplanarak belli kriterler çerçevesinde bir sonraki yılın asgari ücret tutarını belirler.Asgari Ücret Komisyonu,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında;

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü Ekonomik İstatistikler Dairesi Başkanı veya yardımcısı, (İşgücü, Hizmetler, Fiyat İstatistikleri ve İndeksler Dairesi Başkanlığı)
 • Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,
 • Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığından konu ile ilgili dairenin başkanı veya yetki vereceği bir görevli,
 • Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,
 • Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilciden, kurulur.

Komisyonun ne zaman toplanacağına dair net bir tarih bulunmamaktadır. Bakanlığın çağrısı ile, komisyon en az on üyenin katılımı ile toplanır. Oylamalar çoğunluk esasına göre yapılır. İki farklı seçeneğe eşit sayıda oy verilmesi halinde komisyon başkanının oy verdiği seçenek kabul edilir.

Komisyonun ücretin belirlenmesine ilişkin kararı kesindir. Ancak bu kararın toplanan bilgi ve belgelere dayandırılması zorunludur.

Diğer Güncel Haberleri İçin TIKLA

nakitbahisikimisli