‘Kitlesel göç’ afet planına girdi

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ/ ANKARA-3500 kurumla yapılan görüşmeler ve 107 kurumla yürütülen ortak çalışma sonucunda hazırlanan ve 2022-2030 yılları arasındaki dönemi kapsayan TARAP kapsamında 11 farklı afet türü, 17 temel amaç, 66 hedef ve 227 üst ölçekli eylem belirlendi. Yol haritası niteliğindeki plan sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayacak.

TÜRÜNE GÖRE STRATEJİ

Planın hazırlama sürecinde ülke genelindeki mevcut durum belirlendi, ihtiyaç analizleri yapıldı, çalıştaylar düzenlendi, ulusal ve uluslararası afet risk azaltma öncelikleri ve stratejileri dikkate alındı. Planda, “deprem, kütle hareketleri, sel-taşkın, iklim değişikliği, orman yangınları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar. kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer tehditler, büyük endüstriyel kaza, tehlikeli madde taşımacılığı, maden kazaları ve tasman, kitlesel göç ve diğer afetler” strateji geliştirilen afet türleri olarak sıralandı. Planda diğer afetler başlığı içinde ise kuraklık, obruk, fırtına yer aldı. “Kitlesel göç” risklerine yönelik 6 hedef 19 eylem belirlendi, kitlesel göç senaryoları ile bölgesel ve yerel ölçekli risk haritalarının hazırlanması, illerde gettolaşma, gecekondulaşma vb. risklerin tespit edilmesi, sığınmacılara yönelik mağduriyetlerin giderilmesi için diğer ülkelerle iş birliği yapılması, ülkede kalış sürelerine göre eğitim ihtiyacı ve istihdam olanaklarının belirlenmesi, illerin sığınmacı işçi karşılama kapasitesinin sektör bazında ölçeklendirilmesi, göç kabul kapasitesinin belirlenmesi, ülkesine gönüllü geri dönmek isteyenler için geri dönüş programlarının geliştirilmesi gibi eylemlere planda yer verildi.

12 BİN EYLEM

81 ilde afet risklerinin azaltılması için amaç, hedef ve eylemlerden oluşan İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP) hazırlanırken, İRAP’lardan elde edilen sonuçlarla ana çerçeve planı olan TARAP oluşturuldu. İRAP için 5 adımlık süreç belirlenirken, her şehrin kendine has dinamiklerine ve afet risklerine göre çalışılan planlar hazırlandı. Bunun için 99 üniversiteden 289 akademisyenin desteği alındı. İRAP’larda 81 il için 222 amaç, 1364 hedef ve
yaklaşık 12 bin 580 eylem belirlendi.

Diğer Güncel Haberleri İçin TIKLA