Konya Selçuk Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel alımı yapıyor BAŞVURU İÇİN TIKLA

Konya Haberleri

Konya Haberleri

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

Konya Selçuk Üniversitesi, bünyesinde görevlendirmek üzere 31 sözleşmeli personel alımı yapılması için ilana çıktı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONE ALIMI 2022

Devlet Üniversiteleri sözleşmeli personel alımlarına devam ederken, Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Konya Selçuk Üniversitesi bünyesinde Lise, Önlisans ve Lisans Mezunu Büro Personeli, Destek Personeli, Güvenlik Görevlisi, Tekniker, ve Teknisyen pozisyonlarında görevlendirmek üzere 31 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Kadro dağılımı şu şekilde belirlendi:

Büro Personeli – 5 Kişi – Lisans

Destek Personeli – 3 Kişi – Lise

Güvenlik Görevlisi – 17 Kişi – Lise

Tekniker – 5 Kişi – Önlisans

Teknisyen – 1 Kişi – Lise

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONE ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını 25 Temmuz 2022 – 8 Ağustos 2022 tarihleri arasında internet üzerinden online olarak yapacak olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 5. Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 7.  Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
 8.  Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
 9. Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması yaptırılacaktır.
 10. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

 • Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir. (Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
 • Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
 • Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve lisans) mezunları için e-devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
 • Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış BARKODLU Adli Sicil Kayıt Belgesi (E-devletten alınabilir)
 • Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2020 KPSS (B) sonuç belgesi.
 • Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
 • Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet Dökümü.
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuran adaylar son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ  PERSONEL ALIMI 2022 BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Diğer Son Dakika Haberler İçin TIKLA