Mahkeme kararını verdi! CHP, Berat Albayrak’a tazminat ödeyecek

Haberi Paylaşmayı Unutmayın

Göktaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını” konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiştir. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sn. Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna bildiririz.’ dedi.

TAZMİNAT, ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAYANIŞMA VAKFINA BAĞIŞLANACAK

Öte yandan tazminatın 60 bin TL olduğu ve Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacağı bildirildi.

Av. İsa Sinan Göktaş’ın açıklamalarının tamamı şöyle:

“CHP YARGI SÜRECİ SONUNDA YALANLARIYLA HAKSIZ BULUNDU”

“Yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını!” konu alan, müvekkil Sn. Berat Albayrak adına açmış olduğumuz davanın, İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi 2021/61 Esas ve 2022/209 Karar sayılı numarası ile kabulüne karar verildiğini; işbu karara karşı yapılan itirazın İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından reddine karar verildiğini ve davalı Cumhuriyet Halk Partisi’nin müvekkil Sn. Berat Albayrak’a attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum olduğunu kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Yukarıda bilgileri verilen dava kapsamında tescillenen CHP’nin yalanı, ilk aşamada tarafımızca ciddiye alınmamış, müvekkil Sn. Berat Albayrak’ın görev aldığı dönemde defalarca uğramış olduğu iftira silsilelerinden biri olarak düşünülmüş ve bu iftiranın da diğer iftiralar gibi milletimizin vicdanında kabul görmeyeceği bilinciyle hareket edilmiştir. Devam eden süreçte ise, meselenin ucuz ve pespaye bir yalandan ziyade; CHP’nin tek bir merkezden yönettiği, genel başkanından milletvekiline, il başkanından birçok yöneticisine kadar bilinçli bir şekilde iştirak ettikleri organize bir iftira kampanyası olduğu anlaşılmıştır.

Çok iyi bilindiği üzere müvekkil Sn. Berat Albayrak, milletinin hizmetinde olduğu süre boyunca devletin malı “yetimin hakkı” şianyla hareket etmiş, devletin bir kuruşunu dahi boşa harcamamış ve harcatmamıştır. Dava dilekçesinde ve ilgili kurumların kamuoyu nezdinde yapılan açıklamalarında açıkça belirtildiği üzere; “Merkez Bankasının herhangi bir miktarda döviz ya da TL cinsinden kaynağının farklı yere transfer edilme, yok olma ya da buhar olma ihtimali yoktur. Ayrıca para akışının her bir kuruşunun izi sürülebilir ve takip edilebilirdir.” Nitekim bu kadar büyük ve organize bir yalana konu edilen bu iftira, son derece yalın ve gerçek bir ifade ile bertaraf edilmiş ve milletimizin vicdanında her daim mahkâm olan CHP, yargı süreci sonunda da yalanlarıyla haksız bulunmuştur.

“ALBAYRAK’IN BAŞARISI HAZIMSIZLIKLARINI ZİRVEYE TAŞIMAKTADIR”

Devletin hazinesini boşaltmak, yandaşlarına peşkeş çekmek gibi yakın siyasi tarihimizin en büyük iftirasının mimarlarının CHP yöneticileri arasından çıkması şaşırtıcı değildir. Zira akla, mantığa ve hayatın olağan akışına aykırı bu akıl almaz iftirayı atabilmek ancak; “kişinin işi kendisinden bilmesi” ile izah edilebilir. Öyle ki, Sn. Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başladığında, “kasa boş, hazinede para yok, IMF’den borç alın” yönlendirmesi yapanlar ile “128 milyar dolar buhar oldu” yalanını ortaya atanların aynı kişiler olması sadece çelişkiyle açıklanabilecek bir durum değildir. Sn. Berat Albayrak bakanlığı devralmadan önce 98,4 milyar dolar olan rezerv; görevi bıraktığı Kasım 2020 tarihinde ise tarihte örneği olmayan finansal saldırılara, yabancı ülke yaptırımlarına ve ağır pandemi şartlarına rağmen 85,2 milyar dolar olmuştur. Bunun yanında özellikle pandemi etkisiyle ortaya çıkan dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinin birinde, devlet tüm finansal enstrümanlarıyla vatandaşının yanında durmuştur. Sn. Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlendiği süreçte yaşanan onca krize rağmen, Türkiye ekonomisinin diğer ülke ekonomilerinden pozitif ayrıştığı; dönemin koşulları düşünüldüğünde, ekonomi yönetiminin büyük bir başarı sergilediği ortadadır. Bu başarının yanı sıra Merkez Bankası, tarihinde görülmemiş bir şekilde toplam 165 milyar TL’nin üzerinde kâr elde ederek rekor kırmıştır. Tüm bu rakamlar son derece şeffaf ve dileyen herkesin ulaşımına açık olduğu halde, bu yalanı ortaya atmanın etki ajanlığından başka bir anlam ifade etmediği ortadadır.

CHP’nin tarihi boyunca bu ülkeye sağlayamadığı katma değer ve hizmeti, müvekkil Sn. Berat Albayrak’ın çok kısa sayılabilecek bir görev süresinde başarması hazımsızlıklarını zirveye taşımaktadır. Sn. Berat Albayrak’ın odak noktası haline getirilmeye çalışılmasının sebebi, şahsına olan hasımlıktan değil, bu ülke için hayata geçirdiği plan ve projelerden kaynaklanmaktadır. CHP, Sn. Berat Albayrak döneminde, tam bağımsız Türkiye yolunda enerji arz güvenliğini sağlamak hedefiyle sürdürülebilir enerji altyapı sistemlerine ve öz kaynaklarına yapılan yatırımlara; elektrik arzında dışa bağımlılığı bitirme hedefiyle hayata geçirilen Güneş Enerji Sistemlerine, Rüzgar ve Hidroelektrik Enerji Santrallerine; temelleri atılan bor fabrikalarına; yılda 100 milyon tonun üzerinde yerli kömür üretimiyle Cumhuriyet tarihi rekorunun kırılmasına; 65 yıllık rüya olan Nükleer Enerjinin ülkemiz ile buluşturulmasına; mavi vatanda yeni bir çığır açan sondaj gemilerinin alımına, bu gemilerin Karadeniz’de tespit ettiği ve çok yakın zamanda milletimizin hizmetine sunulacak olan yüz milyarlarca dolar değerindeki 540 milyar metreküplük doğalgaz rezervine ve 4 ayrı sondaj gemisiyle tespitlerine aralıksız devam ederek çok yakın zamanda halkımıza yeni müjdeler getirecek çalışmalara, kısacası ülke hayrına yapılan her işe düşmanlık beslemektedir. CHP, Sn. Berat Albayrak döneminde, ülkemize yönelik finansal saldırıların gerçekleştiği süreçlerde milyarlarca dolar zarara uğratılan odaklara üzülmektedir. Yurt dışından yüzlerce ton altının ülkemize getirilmesini ve 2016 yıl sonunda yaklaşık 116 ton olan altın rezervlerinin 2020 yıl sonu itibariyle 458 tona ulaşmasını hazmedememektedir. Ana muhalefet partisi, özellikle pandemi döneminde ülkenin yönetilemez hale gelmesini isterken; müvekkil Sn. Berat Albayrak döneminde, dünyada emsali olmayan şekilde atılan hızlı adımlarla esnafın, işçinin, işverenin, çiftçinin kısacası tüm ülke vatandaşlarının yanında olunduğu gerçeğini içine sindirememektedir. CHP, gizli kapılar ardında IMF’ye bağlılığını bildiren yöneticilerinin tüm ısrarlı çabalarına rağmen, IMF’den borç alınmamasının, dahası IMF’ye yardımda bulunulmasının mahcubiyetini yaşamaktadır. CHP’yi bu kadar saldırgan yapan; Sn. Berat Albayrak döneminde, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biri yaşanmasına rağmen, Türkiye’nin en fazla büyüyen ülke olması, dönemin şartlarında faiz, enflasyon ve kurun kendi istedikleri seviyelerde olmamasıdır. Bu sayfalara sığmayacak daha birçok hizmet ve icraat karşısında müvekkil Sn. Berat Albayrak’a karşı sadece akla ziyan yalanlara, içi boş iftiralara ve hakaretlere sığınmalarının takdirini milletimize bırakıyoruz.

Belirtmek isteriz ki, attığı her adımda, izlediği her politikada yerli ve milli duruşunu ortaya koyan Sn. Berat Albayrak’ın, muhalefetin yalan ve iftiralarına maruz kalması şaşırtıcı değildir. Müvekkilin görevi bırakmasına rağmen yalan ve öfke kusmaya devam etmelerinin sebebi ise, Sn. Berat Albayrak döneminde yapılanların kısa, orta ve uzun vadede Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesine büyük katkılar verecek olmasından kaynaklanmaktadır. Tarih boyunca bu millete hizmet etme şianyla hareket eden herkes; CHP tarafından yalan ve iftiralara konu edilmiş, bundan sonra da edilmeye devam edecektir. Bu durum, müvekkil Sn. Berat Albayrak’ın görev süresi boyunca da görevini bıraktıktan sonra da duruşuna halel getirmemiştir. Netice itibarıyla, bağımsız Türk yargısı tarafından tescillenen ve kesinleşen “128 milyar dolar yalanı” davası kapsamında, davalı CHP’den tahsil edilecek olan 60.000 TL’nin tamamının CHP ve gizli ittifak ortaklarını rahatsız edeceğini de bilerek, müvekkil Sn. Berat Albayrak tarafından Türkiye şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacağını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.”.

Diğer Siyaset Haberleri İçin TIKLA